شنبه، 10 آبان 1399 / 2020 October 31
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
افتتاح مجلس خبرگان‏

.::  www.Majlesekhobregan.ir  ::.

  •  

پس از برگزارى انتخابات مجلس خبرگان، نخستين جلسه در هر دوره، با حضور حدّاقل دو سوم نمايندگان، رسميّت مى‏يابد. برگزارى نخستين جلسه هر دوره، با هم‏آهنگى دبيرخانه مجلس خبرگان، بر عهده شوراى نگهبان است. جلسه افتتاحيّه، با استقرار هيئت‏رئيسه سِنّى در جايگاه و استماع سرود جمهورى اسلامى و قرائت قرآن، شروع مى‏شود. بعد از انجام مراسم تحليف، هيئت‏رئيسه دائم مجلس خبرگان براى مدّت دو سال،
انتخاب مى‏شود. بدين ترتيب، در طىِّ هشت سال نمايندگى اعضاى خبرگان - كه بيشترين مدّت نمايندگى در ايران است - چهار بار انتخابات هيئت‏رئيسه دائم، تجديد مى‏گردد.

مطابق آيين‏نامه داخلى، مجلس خبرگان، داراى دو نوع اجلاسيّه است:

1. اجلاسيّه رسمى عادى كه سالى دو بار، حداقل، به مدّت دو روز تشكيل مى‏شود؛
2. اجلاسيّه فوق‏العاده كه در دو صورت، تشكيل مى‏شود: در مواردى كه هيئت‏رئيسه، ضرورى بداند و در صورتى كه حدّاقل يك سوم از نمايندگان برگزارى آن را درخواست كنند.

جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم خبرگان رسميّت دارد و مصوَّبات اين مجلس، با موافقت نصف به اضافه يك حاضران، معتبر است، مگر در موارد خاصّى كه در آيين‏نامه پيش‏بينى شده است.